Training en opleiding

Training en opleiding


Sinds 1998 heeft Life and Peace jaarlijks verschillende trainingen en cursussen georganiseerd voor immigranten. Zie hieronder een overzicht van de aangeboden trainingen en cursussen.


I. De vijf talen van liefde
Deze workshop zal een grote impact hebben op de groei en ontwikkeling van uw kinderen. De workshop is gebaseerd op het boek van Gary Chapman “5 Languages of Love” en leert ons hoe we betere en meer vreugdevolle relaties met onze kinderen kunnen onderhouden. Het is verrassend om te ontdekken dat er in principe vijf talen van liefde zijn waarmee we met onze kinderen kunnen communiceren. Tijdens de workshop gaan we experimenteren met deze 5 talen en uitvinden hoe we het beste communiceren met onze kinderen, zodat ze zich ook daadwerkelijk geliefd voelen. Spreek jij de liefdestaal van je kind? Kom naar de workshop en ga dat samen met ons ontdekken!

II. Motiverende gesprekstechniek: communiceren met je kind en bouwen aan een goede relatie
Een goede relatie met je kind geeft de beste garantie op een gelukkig en succesvol kind. De principes van T. Gordon gecombineerd met motiverende gesprekstechnieken worden geoefend in deze workshop. Vaardigheden zoals actief luisteren, feedback geven, bevestigen, reflecties geven, open vragen stellen en conflicthantering worden geoefend. Het is ook mogelijk om vragen en casuïstiek in te brengen

III. Preventie van seksueel misbruik
Het is onze taak als ouders om onze kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen een van de gemeenste aanvallen van deze tijd: seksueel misbruik. Maar liefst 1 op de 7 meisjes en 1 op de 10 jongens krijgt er mee te maken. De beste preventie is een innige band met je kinderen en een open communicatie over elk onderwerp dat speelt in het leven van je kind. Hoe bewerkstellig je nu zo’n open communicatie en hoe bespreek je (seksuele) onderwerpen die wellicht voor jezelf redelijk taboe zijn? Kom en denk met ons mee!

IV. Geef uw kind zelfvertrouwen
Ouders willen graag dat kinderen zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan. Kinderen die op jonge leeftijd op god en hun eigen mogelijkheden gaan vertrouwen hebben later een grotere kans op een succesvol en gelukkig leven. Maar hoe kun je daar als ouder bij helpen? Deze workshop biedt bruikbare tips en adviezen.

V. Hoe maak ik mijn kind succesvol in de Nederlandse samenleving?
Transculturele communicatie en educatie: welke vaardigheden en houding heeft uw kind nodig om succesvol te worden op school en in de Nederlandse samenleving, zonder de goede normen en waarden te verliezen van hun culturele achtergrond? Hoe kan u uw kind het best toerusten in dit schoolsysteem? Laten we ze het beste van twee culturen geven!

VI. Geloofsopbouw binnen het gezin
Deze workshop is gebaseerd op Deuteronomium 6:6-9 waarin ouders geboden worden “Gods woord in te prenten bij hun kinderen en daarover te spreken wanneer je in je huis bent, onderweg, wanneer je gaat slapen en wanneer je wakker wordt” Hoewel de meeste ouders zich wel bewust zijn van deze plicht, weten we niet altijd thuis het woord te brengen op een manier zodat de kinderen het ook in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Deze workshop geeft aandacht aan de rol van vader en moeder in deze taak en geeft heel veel praktische en leuke lessen om aan onze kinderen door te geven, op een manier zodat ze echt gaan verlangen naar de familie-avonden waar het woord van god wordt gebracht. Niet alleen het hoofd maar juist het hart van de kinderen wordt erbij betrokken zodat ze toegerust worden om in de dagelijkse praktijk op een Bijbelse manier te leven. Deze workshop zal bovendien de familieband verstevigen.

VII. Vernieuw je huwelijk
Deze workshop wordt aanbevolen voor alle getrouwde stellen, ook degenen die er van overtuigd zijn een goed huwelijk te hebben! In deze workshop wordt het meeste werk gedaan door de paren zelf. Onder begeleiding gaan we onze communicatie onder de loep nemen, werken aan onze stijl van conflictbeheersing en hoe we de hartenwensen van onze partners kunnen vervullen.

VIII. Vernieuw uw denken
2 Corinthiërs 5:17 zegt “Wie in christus is, is een nieuwe schepping”. Waarom zien we ons zelf dan zo gemakkelijk weer terugvallen in oude (slechte) gewoonten? De werkelijke strijd speelt zich af in onze gedachten. Deze workshop daagt ons uit om daadwerkelijk vernieuwd te worden “door de vernieuwing van ons denken” Hoe Bijbels zijn onze gedachten eigenlijk? We helpen elkaar in deze workshop om lastige of stressvolle situaties op nieuw te bezien en het licht van de Bijbel erover te laten schijnen, zodat we ons kunnen herprogrammeren met Gods gedachten in plaats van de onze.

IX. Succesvol leven
Deze workshop is een evaluatie van je leven. Hoe succesvol ben je op de volgende terreinen: Ziel, geest, lichaam, partnerrelatie, gezin, financiën, toekomstplannen? Na de workshop heeft u zelf een getailleerd plan gemaakt met realistische doelstellingen en actiepunten om die gebieden in je leven te verbeteren waar je naar jouw smaak nog succesvol genoeg bent.

X. Omgaan met huiselijk geweld en de nieuwe wet tijdelijk huisverbod
Deze workshop geeft inzicht in de verstrekkende gevolgen van huiselijk geweld op de slachtoffers, daders en de samenleving. We besteden aandacht aan preventie, hulp aan slachtoffers en daders, de cirkel van geweld en de mogelijkheden van de wet tijdelijk huisverbod. Welke instanties kunnen een rol spelen en welke rol speel jij als je weet dat je buurvrouw of een familielid wordt mishandeld?

XI. Vijf kenmerken van een gezond gezin
• Een houding van dienstbaarheid in het gezin
• Intimiteit tussen man en vrouw
• Ouders die hun kinderen trainen en instrueren
• Ouders die liefdevolle leiders zijn
• Kinderen die hun ouders gehoorzamen

XII. Hoe ontdek in de liefde van mijn leven? – voor tieners

XIII. Goede vaders seminaar

XIV. Acht avonden voor ouders
Opvoedingsondersteuning gericht op het ontwikkelen van (gespreks)vaardigheden van ouders met hun kinderen en opvoedingsvaardigheden zonder lijfstraffen.
• Vijf manieren van communiceren en contact houden met je kind;
• Hoe te voorkomen dat je je kind verbittert;
• Regels stellen, regels communiceren naar je kinderen en regels handhaven;
• Positieve bekrachtiging van gedrag en straffen zonder lijfstraffen;
• Conflicthantering binnen het gezin (model van T. Gordon);
• Seksuele opvoeding van kinderen en voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik en huiselijk geweld.


Alle trainingen en workshops worden zowel in het Engels als in het Nederlands gegeven.