Bestuur

Directie

Moses Alagbe

Moses Alagbe M.A. D.Min.

Directeur

Toezichthoudend bestuur

Lydia Wemer-Gaander

Lydia Wemer-Gaander

Voorzitter

Leticia Amonoo-Neizer

Leticia Amonoo-Neizer

SecretarisPhilip Ngotho

Philip Ngotho

Penningmeester

Francis Ogbuli

drs. Francis Ogbuli

Peter Roelofsma

dr. Peter Roelofsma


Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur van Stichting Life and Peace verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.