Onze doelstellingen

Our goals and objectives are as follows:

 • Het begeleiden van mensen naar een leven van vrede en stabiliteit;
 • Personen, echtparen en groepen van personen toerusten opdat zij hun maatschappelijke, psychologische en geestelijke problemen onderkennen en kunnen aanpakken;
 • Het ontplooien van activiteiten ter bevordering van de sociale, maatschappelijke en economische positie van achterstandsgroepen;
 • Immigranten in het land van opvang doen integreren met behoud van hun cultuur;
 • Het treffen van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, op basis van:
  • Het geloof in een God, Schepper van alles;
  • Het geloof in de goddelijke drie eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest:
  • Het geloof in De Bijbel als het hoogste gezag daarvan in alle zaken aangaande geloof en gedrag;
  • Het geloof dat het vergieten van het bloed van Jezus Christus en Zijn wederopstanding de basis vormen, de rechtvaardiging en de redding van allen die geloven;
  • Het geloof dat elk menselijk wezen uniek is en mogelijkheden heeft om een evenwichtig en productief leven te leiden;
  • Het geloof dat God de ultieme bron is van vrede en leven;
  • Het geloof in God en dat onvoorwaardelijke overgave aan Hem wezenlijk is voor een productief, evenwichtig en vredig leven.

We trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het verzorgen van trainingen op intercultureel gebied en op het gebied van conflictmanagement, communicatie, leiderschap en integriteit;
 • Het houden van conferenties en/of workshops, het geven van adviezen;
 • Het trainen van Nieuwe Nederlanders waardoor zij in de Nederlandse samenleving beter kunnen functioneren en hun kinderen meer kansen hebben om succesvol te zijn;
 • Het verzorgen van radio- of televisie-uitzendingen om ons bereik te vergroten;

We staan open voor samenwerking met organisaties met dezelfde visie.