Bijbeltraining

Amsterdam Bible Academy is een school van Stichting Life and Peace International die bestaat voor allochtone gelovigen die willen voldoen aan Gods oproep in hun leven. Hier bieden wij hoogwaardige bedienings-, theologie- en missieopleidingen aan voor kerkleiderschap en persoonlijke verrijking binnen de context van de lokale kerk en gemeenschap.

 

Amsterdam Bible Academy biedt mogelijkheden voor degenen die willen deelnemen aan de full-time Bijbelschool, maar met werkverplichtingen of financiële problemen kampen.

 

Cursussen aangeboden door ABA

 • Missie en evangelisme
 • Starten van nieuwe kerken
 • Delen van het goede nieuws
 • De Christelijke Kerk in bediening
 

Praktische vaardigheden voor in de bediening

 • Prediken en onderwijzen
 • Mensen leiden en taken & doelstellingen behalen
 • Christenen helpen om te  groeien
 • Oplossen van levensproblemen
 

Spirituele Ontwikkeling

 • De verantwoordelijke Christen
 • Overvloedig leven
 • Christelijke volwassenheid
 • Spirituele geschenken
 • Gebed en eredienst
 

Bijbelse Studies

 • Tenten, tempels en paleizen
 • Leven in Christus
 • Inzicht in de Bijbel
 • Counselor, leraar en gids
 • Het koninkrijk, de kracht en de hoekstenen van de waarheid