Scholenproject Afrika

Wat maakt Integral School International anders dan andere scholen?
Dit schoolproject richt zich niet alleen op het bestrijden van analfabetisme en het vermeerderen van kennis; het uiteindelijke doel is om kinderen en jongvolwassenen te selecteren, te ontwikkelen en uit te rusten tot leiders die een transformatie in hun gemeenschap kunnen realiseren. De naam Integral School International is gekozen omdat wij een onderwijssysteem willen neerzetten waarin academische maar ook morele vaardigheden worden geïntegreerd. De meeste Afrikaanse leiders zijn moreel corupt, maar d.m.v. een nieuwe generatie leiders kan de corruptie worden tegengegaan.

 

In aanvulling op de gebruikelijke vakken, zullen de volgende onderwerpen worden onderwezen in theorie en praktijk:

 

Rentmeesterschap
Het begrip rentmeesterschap houdt in dat de aarde aan ons is gegeven en dat wij deze goed moeten beheren. Wij beheren deze dus niet op een manier die voordelig is voor alleen onszelf, maar op een manier die duurzaam is voor alles wat in en op de aarde is. Binnen dit onderwerp gaan wij uit van een aantal punten:

  • Wij erkennen God als de eigenaar van al de aardse goederen en geloven dat de identiteit van mensen geworteld is in Christus
  • Het is belangrijk om rekenschap te geven van je daden aan de gemeenschap
  • Een transparante werkwijze
  • Wij geloven dat ieder individu persoonlijke verplichtingen aan de gemeenschap heeft
  • Voor goed rentmeesterschap zijn management- en leiderschapsvaardigheden cruciaal
 

Relatiegerichtheid
Dit onderwerp zal onderwezen worden om de studenten te leren dat het openbare en privéleven niet alleen door een financiële en economische bril moet worden bekeken. Relaties beïnvloeden de ontwikkeling en samenhang van de gemeenschap, het persoonlijk welzijn en een gezonde samenleving. Wederzijdse afhankelijkheid zal ook worden benadrukt.

 

Leiderschap
Hierbij wordt de nadruk gelegd op transformationeel leiderschap. De opbouw van de lokale gemeenschap doen we niet voor, maar samen met de lokale bevolking te doen. Tevens willen wij het reflecterend vermogen van de leiders bevorderen o.a. door aan elkaar rekenschap af te leggen zowel over hun persoonlijke als maatschappelijke handelen. Dit toegespitst op de lokale context.

 

Ontwikkeling van de Lokale Gemeenschap

Ontwikkelen van vaardigheden en het creëren van werk ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale gemeenschap

 

Bovengenoemde vier onderwerpen zullen zowel in de basis- als en middelbare school en het platform van jonge lokale potentiele leiders onderwezen worden elk op hun eigen niveau.

Zie in het videofragment hieronder de bouw van de school. Volgens de planning wordt de bouw voltooid in augustus 2015 en kan de eerste lichting leerlingen beginnen in september 2015.