Onze Projecten

Sinds de oprichting van St. Life and Peace Int. in 1998 hebben wij de volgende trajecten gerealiseerd. Onderstaand treft u een kort overzicht aan.

 

Amsterdam Bible Academy

Dit is de enige Bijbelschool in Amsterdam die voorziet in bediening en theologische training voor Afrikaanse kerkleiders. Zij heeft een partnerschap met de Europese afdeling, gelegen in België, van de Global University in Springfield Missouri, USA.

 

Training en opleiding

Sinds 1998 verzorgen wij de volgende cursussen en trainingen voor Nieuwe Nederlanders:

  • Hoe wordt mijn kind succesvol in de Nederlandse samenleving- Interculturele training voor immigrantenouders;
  • Interculturele training voor docenten;
  • Huwelijksseminars;
  • Workshops huiselijk geweld en kindermishandeling in immigrantenkerken;
  • Training voor kerkleiders: signaleren, preventie en optreden tegen huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Vaderschapdebatten en Great Dad seminars.

 

Integral School International Project: Afrikaans leiderschapsproject

Dit project is in aanbouw (zie foto’s) en is een reactie op de miserabele situatie in veel Afrikaanse landen waar, voornamelijk vanwege corrupte leiders, de armoede schrikbarend toeneemt met een steeds groter wordend verschil tussen arm en rijk. Het Afrikaans leiderschapsproject verschilt in die zin van vorige projecten, dat de focus ligt op jongvolwassenen en kinderen van basisscholen en van het voortgezet onderwijs. Tevens creëert zij een netwerk voor jonge transformationele leiders waar zij op elkaar terug kunnen vallen en voortdurend inspiratie en bijscholing ontvangen. Het uiteindelijke doel is om een nieuwe generatie leiders te ontwikkelen met een andere mindset.

We staan open voor samenwerking met organisaties met dezelfde visie.