Over ons

Stichting Life and Peace International is opgericht in 1998 en staat geregistreerd in Nederland bij de KvK onder nummer 33306801 als een non-profit organisatie voor het trainen en ontwikkelen van mensen.

Sinds de aanvang van Life & Peace Internationaal zijn er verschillende conferenties, congressen en workshops georganiseerd om Afrikaanse immigranten toe te rusten voor leiderschapsverantwoordelijkheden. Een belangrijke uitdaging, vastgesteld gedurende de jaren, is het cultureel verschil tussen de Afrikaanse ouders en hun kinderen die geboren zijn in Nederland. Het negatieve effect op de leerprestaties van Afrikaanse immigrante kinderen is ongelooflijk. Als antwoord op dit probleem zijn er verschillende workshops georganiseerd. Dit met groot succes!


Een ander belangrijk project van de Life and Peace stichting is de Amsterdamse Bijbel Academie. Dit is de enige Bijbelschool in Amsterdam dat voorziet in ministry en theologische training voor Afrikaanse kerkleiders in Nederland. Zij heeft een partnerschap met de Europese afdeling (gezeten in België) van de Mondiale Universiteit in Springfield, Missouri, USA.


In 2008 is de passie en wens in het hart van de directeur om onze visie uit te breiden naar Afrika. Deze werd goedgekeurd door de staf.

Onze visie is om transformationele leiders op te leiden die volken transformeren. Deze visie is een reactie op de miserabele situatie in veel Afrikaanse landen waar de armoede schrijnbarend toeneemt met een steeds groter wordend verschil tussen de armen en de rijken. Het Afrikaans leiderschapsproject verschilt in die zin van vroegere en huidige projecten en van andere organisaties, omdat de focus ligt op jongvolwassenen en kinderen van basisscholen en van het voortgezet onderwijs.


In veel Afrikaanse landen is er wanorde ten gevolge van slecht management en corrupte leiders. Het doen opgroeien van een nieuwe leiderschapsgeneratie is cruciaal voor de ontwikkeling van Afrika in het bijzonder en voor de wereld in het algemeen. Onze benadering is als volgt: 


  • Het vestigen van basis scholen en scholen voor voortgezet onderwijs om transformationele leiders voort te brengen en te ontwikkelen;
  • Het mobiliseren, doen opgroeien en ontwikkelen van jongvolwassenen als transformationele leiders; 

  • Het mobiliseren van krachtige gemeenschappen, die voor zichzelf leren opkomen voor gemeenschappelijke ontwikkeling; 

  • Samenwerking aangaan met individuen en andere organisaties die onze visie, waarden en passie delen.