Home

Welkom bij Stichting Life and Peace International. Wij streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van kansarme bevolkingsgroepen, zowel op individueel gebied als van de gehele gemeenschap.

Wat doen wij?

1We bouwen momenteel onze eerste school in Ilogbo, Nigeria waar het fundament wordt gelegd voor het opleiden van integere leiders.
2Op onze Amsterdam Bible Academy worden immigrante kerkleiders bijgeschoold tot integere en bekwame leiders.
3We organiseren diverse seminars over  het huwelijk, ouderschap, persoonlijke groei en ontwikkeling.
4We werken samen met organisaties die onze visie, passie en waarden delen.

Wat maakt ons uniek?

De volgende vier waarden maken ons uniek en vindt u terug in al onze activiteiten:

1Rentmeesterschap
2Relatiegerichtheid
3Leiderschap
4Ontwikkeling van de lokale gemeenschap

Wij geloven dat het ontwikkelen van mensen met deze waarden, in combinatie met het onderwijzen van kennis, onze wereld een betere plek zal maken waarin mensen zelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Direct naar…Sinds onze oprichting hebben wij vele projecten gerealiseerd. Op onze website vindt u een overzicht.


Het bestuur zet zich met hart en ziel in voor onze organisatie.


Er zijn vele manieren waarop u ons kunt helpen! U kunt hierbij denken aan het doen van een donatie of ons advies te geven over scholing.